Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Aktuality

Zážitkové vzdelávanie pre základné aj stredné školy


Učiteľom ponúkame kompletný metodický materiál, školám praktické zážitkové programy a žiakom možnosť učiť sa zručnosti, ktoré im môžu pomôcť uplatniť sa na trhu práce.
 

Kreatívne karty - pomôcka vo vzdelávaní


Pomôže vám pri práci so žiakmi, uľahčí postup pri hľadaní riešenia rôznych problémov a rozprúdi diskusiu v triede.