Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2016/2017

Tu nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu JA Učebnica ekonómie a podnikania.

Zoznam je zoradený podľa dátumu odoslania prihlášky. Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali JA Učebnica ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu Aplikovaná ekonómia, bude zverejnený na stránke programu Aplikovanej ekonómie.

Aktualizované dňa: 28. 09. 2016 o 15:00

Zoznam prihlásených škôl do samostatného programu JA Učebnica ekonómie a podnikania
školský rok 2015/2016
Dátum prihlásenia Škola
 Titul, Meno, Priezvisko
10. 05. 2016 Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča Ing. Štefánia Šupolová
11. 05. 2016 Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok Ing. Dana Navarová
18. 05. 2016 Spojená škola, Šefánikova 64, Bardejov  Ing. Anna Mihalcová
26. 05. 2016 Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253, Poprad Ing. Mária Krempaská
26. 05. 2016 Cirkevná spojená škola, Dlhé hony 3522/2, Poprad  PhDr. Anna Marušinová
01. 06. 2016 Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen  Mgr. Katarína Vozárová 
02. 06. 2016 Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7, Šurany Ing. Ivana Tóthová
02. 06. 2016 Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7, Šurany Ing. Jana Mistríková
06. 06. 2016 Gymnázium, Javorová 5, Rajec Ing. Adriana Sojková
09. 06. 2016 Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, Banská Štiavnica  Ing. Diana Kalnovičová
10. 06. 2016 Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra  Ing. Iveta Svitačová
10. 06. 2016 Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra  Ing. Viera Zlatohlávková
10. 06. 2016 Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra   Ing. Zuzana Buzinkaiová
15. 06. 2016 Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš 

Ing. Soňa Kúrňavová

20. 06. 2016 Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín Ing. Jana Dreveňáková
20. 06. 2016 Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená Mgr. Boris Matušek
21. 06. 2016 Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca  Ing. Zdenka Skálová
21. 06. 2016 Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca  Ing. Eva Srnková
22. 06. 2016 Gymnázium sv. Vincenta de Paul,  Saratovská 87, Levice Ing. Eva MIzeráková

23. 06. 2016

Stredná priemyselná škola, Plzenská 1, Prešov  Ing. Vladimíra Pastirová
23. 06. 2016 Stredná priemyselná škola, Plzenská 1, Prešov   Ing. Ljuba Krišová 
23. 06. 2016 Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov  Ing. Monika Tóthová
28. 06. 2016 Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec Ing. Ladislav Čajko
28. 06. 2016 Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava  Ing. Erika Urgeová 
29. 06. 2016 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany Ing. Erika Zelenayová
29. 06. 2016 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany Ing. Peter Janok
29. 06. 2016 Spojená škola, Centrálna 464, Svidník Ing. Jana Drábová
29. 06. 2016 Gymnázium, Senecká 2, Pezinok Ing. Dana Navarová
30. 06. 2016 Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec Ing. Jarmila Krasňanská
30. 06. 2016 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17, Nová Baňa Ing. Mária Lenčová
30. 06. 2016 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17, Nová Baňa Ing. Erika Struhárová
30. 06. 2016 Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, Senica Ing. Miroslava Medňanská
01. 07. 2016 Stredná odborná škola obchodu a služieb- Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno Ing. Zuzana Varga Podleiszek
01. 07. 2016 Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, Žilina Ing. Peter Margetin
04. 07. 2016 Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno Ing. Viola Cséfalvay
25. 08. 2016 Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. november 2701, Čadca Ing. Erika Padychová
25. 08. 2016 Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. november 2701, Čadca Ing. Lenka Juračková
26. 08. 2016 Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice Ing. Zuzana Šimeghová
07. 09. 2016 Spojená škola, org. zložka Obchodná akadémia, SNP 16, Sabinov Ing. Amália Matiová
07. 09. 2016 Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník Ing. Zdenka Kožlejová
07. 09. 2016 Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník Ing. Viera Paradová
07. 09. 2016 Gymnázium Jána Adama Raymana,  Mudroňova 20, Prešov PaedDr. Martina Kušnírová
07. 09. 2016 Gymnázium Jána Adama Raymana,  Mudroňova 20, Prešov RNDr. Zuzana Mackovjaková
07. 09. 2016 Gymnázium Jána Adama Raymana,  Mudroňova 20, Prešov Mgr. Peter Čech
07. 09. 2016 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.
08. 09. 2016 Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Ing. Ľubica Gracíková
08. 09. 2016 Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Ing. Adriana Pagáčová
08. 09. 2016 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková
08. 09. 2016 Stredná odborná škola TaS, Laskomerského 3, Brezno Ing. Eva Maculová
08. 09. 2016 Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom Mgr. Peter Sučanský
09. 09. 2016 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.
14. 09. 2016 Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava Ing. Martin Pagáč
14. 09. 2016 Obchodná akadémia,  Jesenského 259/6, Považská Bystrica Ing. Miriam Lidajová
21. 09. 2016 Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina Ing. Magdaléna Hajtmanková
28. 09. 2016 Gymnázium Ivana Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava Mgr. Katarína Némethová