Školenie manažmentu - Banská Bystrica

(zoznam prihlásených študentov | pozvánka pre zaradených študentov | Fotky )

Kapacita konferencie je naplnená, už nie je možné sa registrovať.

Školenie manažmentu JA Firiem programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu - organizuje v Košiciach JA Slovensko v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia.

Dátum:

20. november 2015 (piatok)

Čas: od 9:00 do cca 15:30
(registrácia začína o 8:30)
Miesto:

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Tajovského 10
Banská Bystrica - http://www.ef.umb.sk

Orientácia:

Autobusom – vystúpiť na autobusovej stanici a prejsť pešo na železničnú stanicu. Nastúpiť na autobus č. 34 a vystúpiť na zastávke – Tajovského park. Ekonomická fakulta sa nachádza pár metrov od zastávky.

Vlakom - Nastúpiť na autobus č. 34 a vystúpiť na zastávke – Tajovského park. Ekonomická fakulta sa nachádza pár metrov od zastávky.

Autom – smer od ZV – po vjazde do BB ísť smerom na severný obchvat (smer Ružomberok/Brezno) zísť prvým zjazdom na „Podlavice“, následne odbočiť na „Centrum“. Ekonomická fakulta je po ľavej strane.

smer od BR – po vjazde do BB ísť smerom na ZV. Zísť zjazdom na „Podlavice“, následne odbočiť na „Centrum“. Ekonomická fakulta je po ľavej strane.

Program: Konferencia bude zameraná na základy manažérskych zručností. Chceme dať priestor riadeniu JA Firmy, venovať sa témam ako motivácia, tímová práca a komunikácia v tíme, prezentačné zručnosti, komunikáciu, leadership, time-manažment a riadenie projektov. Bude vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii so svojimi rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelia manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia.
Registračný poplatok:

Poplatok 5 € za celú JA Firmu (prihlásiť sa môžu maximálne 3 študenti + 2 náhradníci) je potrebné uhradiť na mieste.

Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu sa školenia môže zúčastniť maximálne 60 študentov (max. 3 študenti z jednej JA Firmy) - študenti budú na školenie zaradení podľa poradia zaregistrovaných prihlášok. Vzhľadom na kapacitné možnosti sa učitelia školenia zúčastniť nemôžu. V prihláške je možné uviesť aj 2  náhradníkov, ktorí budú na školenie pozvaní v prípade nenaplnenia kapacity.

Vzhľadom na charakter podujatia očakávame od študentov - reprezentantov JA Firiem -  manažérske oblečenie. Zároveň očakávame, že všetci študenti sa zúčastnia celého školenia od jeho začiatku do jeho ukončenia. Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť, ochorel, prípadne mešká, je potrebné, aby o tom osobne informoval organizátora Petra Kalčevského na telefónnom čísle 0905/202 442.

Všetci účastníci školenia budú mať zabezpečený obed vo forme balíčkov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Petra Kalčevského - kalcevsky@jaslovensko.sk alebo 0905/202 442 v Banskej Bystrici alebo Grétku Balátovú - balatova@jaslovensko.sk alebo 0948/243 004.