Školenie manažmentu - Košice

PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ OD 04. NOVEMBRA, 07:00 NA TEJTO STRÁNKE

Školenie manažmentu JA Firiem je určené pre študentov programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu. JA Slovensko ho v Košiciach organizuje v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia. 

Dátum: 01.december 2016 (štvrtok)
Čas: od 9:00 do 15:30 - prosím, vymedzte si čas na celé trvanie školenia od jeho začiatku až do ukončenia
(registrácia začína o 8:30)
Miesto:

Univerzitná knižnica Technickej univerzity
Boženy Němcovej 7
Košice

Orientácia:

Z hlavnej vlakovej/autobusovej stanice – autobusom č. 19 smer KVP, Kláštor - vystúpiť na 5. zastávke – Technická univerzita. Pokračovať po ul. Boženy Němcovej (je to ulica, po ktorej sú vedené električkové trate) smerom od križovatky cca 200 m. Knižnica je novostavba s modernou architektúrou a je označená nápisom Univerzitná knižnica (http://www.lib.tuke.sk/).

Z hlavnej vlakovej/autobusovej stanice – autobusom č. x7 smer Sever, Havlíčkova - vystúpiť na 8. zastávke – Technická univerzita. Po vystúpení z autobusu budete mať budovu Univerzitnej knižnice hneď oproti.

Program:

Školenie bude zamerané na základy manažérskych zručností. Chceme dať priestor riadeniu JA Firmy, venovať sa témam ako motivácia, tímová práca a komunikácia v tíme, prezentačné zručnosti, leadership, time-manažment a riadenie projektov. Bude vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii so svojimi rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelia manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia.

Registračný poplatok:

Poplatok 5 € za celú JA Firmu (pri maximálnej účasti 4 študentov) je potrebné uhradiť v hotovosti na mieste. Prineste si, prosím, presnú sumu. Za JA Firmu sa môžu prihlásiť maximálne 4 študenti + 1 náhradník. Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

(V prípade, že by sa chceli školenia zúčastniť viacerí študenti (viac ako 4), môžete vyplniť novú prihlášku s ďalšou maximálne štvoricou - týchto študentov budeme evidovať ako náhradníkov a v prípade, že kapacita nebude naplnená, budú na školenie zaradení. Poplatok za ďalšiu prihlášku (max. 4 študenti) bude ďalších 5 €.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu sa školenia môže zúčastniť maximálne 100 študentov (max. 4 študenti z jednej JA Firmy) - študenti budú na školenie zaradení podľa poradia zaregistrovaných prihlášok. Vzhľadom na kapacitné možnosti sa učitelia školenia zúčastniť nemôžu. V prihláške je možné uviesť aj 1 náhradníka, ktorý bude na školenie pozvaný v prípade nenaplnenia kapacity.

Vzhľadom na charakter podujatia očakávame od študentov - reprezentantov JA Firiem - manažérske oblečenie. Zároveň očakávame, že všetci študenti sa zúčastnia celého školenia od jeho začiatku do jeho ukončenia. Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť, ochorel, prípadne mešká, je potrebné, aby o tom osobne informoval organizátora Alžbetu Šrenkelovú na telefónnom čísle 0948 801 411.

Všetci účastníci školenia budú mať zabezpečený obed vo forme balíčkov.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok ku školeniu, resp. registrácii neváhajte kontaktovať programovú manažérku Alžbetu Šrenkelovú - srenkelova@jaslovensko.sk, 0948 801 411.