Školenie manažmentu - Košice

(zoznam prihlásených študentov | pozvánka pre zaradených študentov | fotky)

Kapacita konferencie je naplnená, už nie je možné sa registrovať.

Školenie manažmentu JA Firiem programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu - organizuje v Košiciach JA Slovensko v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia. 

Dátum: 19. november 2015 (štvrtok)
Čas: od 9:00 do 15:30 - prosím, vymedzte si čas na celé trvanie školenia od jeho začiatku až do ukončenia
(registrácia začína o 8:30)
Miesto:

Univerzitná knižnica Technickej univerzity
Boženy Němcovej 7
Košice

Orientácia:

Z hlavnej vlakovej/autobusovej stanice – autobusom č. 19 smer KVP, Kláštor - vystúpiť na 5. zastávke – Technická univerzita. Pokračovať po ul. Boženy Němcovej (je to ulica, po ktorej sú vedené električkové trate) smerom od križovatky cca 200 m. Knižnica je novostavba s modernou architektúrou a je označená nápisom Univerzitná knižnica (http://www.lib.tuke.sk/).

Z hlavnej vlakovej/autobusovej stanice – autobusom č. x7 smer Sever, Havlíčkova - vystúpiť na 8. zastávke – Technická univerzita. Po vystúpení z autobusu budete mať budovu Univerzitnej knižnice hneď oproti.

Program:

Konferencia bude zameraná na základy manažérskych zručností. Chceme dať priestor riadeniu JA Firmy, venovať sa témam ako motivácia, tímová práca a komunikácia v tíme, prezentačné zručnosti, komunikáciu, leadership, time-manažment a riadenie projektov. Bude vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii so svojimi rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelia manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia.

Registračný poplatok:

Poplatok 5 € za celú JA Firmu (pri maximálnej účasti 5 študentov + 1 učiteľ za JA Firmu) je potrebné uhradiť výlučne v hotovosti na mieste. Prosím, prineste si presnú sumu.

(V prípade, že by sa chceli školenia zúčastniť viacerí študenti (viac ako 5), môžete vyplniť novú prihlášku s ďalšou maximálne päticou - týchto študentov budeme evidovať ako náhradníkov a v prípade, že kapacita nebude naplnená, budú na školenie zaradení. Poplatok za ďalšiu prihlášku (max. 5 študentov) bude ďalších 5 €.

Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Vzhľadom na kapacitu priestoru sa školenia môže zúčastniť maximálne 100 študentov (max. 5 študenti z jednej JA Firmy) - študenti budú na školenie zaradení podľa poradia zaregistrovaných prihlášok. Školenia sa so študentmi môžu zúčastniť aj učitelia - je potrebné zaregistrovať (v prihláške spolu so študentmi).

Vzhľadom na charakter podujatia očakávame od študentov - reprezentantov JA Firiem -  manažérske oblečenie. Zároveň očakávame, že všetci prihlásení študenti aj učitelia sa zúčastnia celého školenia od jeho začiatku do jeho ukončenia. Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť, ochorel, prípadne mešká, je potrebné, aby o tom osobne informoval organizátora Mariána Beluška na telefónnom čísle 0911 268 884.

Všetci účastníci školenia budú mať zabezpečený obed vo forme balíčkov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Mariána Beluška - belusko@jaslovensko.sk alebo 0911/268884 v Košiciach alebo Grétku Balátovú - balatova@jaslovensko.sk alebo 0948/243 004.