Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Slovensko

Kontaktné údaje organizácie

Kontakty na zamestnancov JA Slovensko.

 

Sídlo:

Junior Achievement Slovensko, n.o. | Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto (budova TOWER 115) jaslovensko@jaslovensko.sk | 0948 466 123

Korešpondenčná adresa:

Junior Achievement Slovensko, n.o. | P. O. Box 5, Pribinova 25, 810 11 Bratislava

Regionálne kancelárie:

Banská Bystrica: Rudlovská cesta 6550/53, 974 01 Banská Bystrica | banskabystrica@jaslovensko.sk | 0905 202 442
Košice: Moyzesova 46, 040 01 Košice | kosice@jaslovensko.sk | 0911 268 884

 

Všeobecné informácie o organizácii

Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na Okresnom úrade Bratislava pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO.

Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42166292
DIČ: 2022649079
Číslo účtu (Tatrabanka): IBAN: SK65 1100 0000 0026 2176 9460 (BBAN - 2621769460/1100)
Číslo účtu pre zapojené školy (Tatrabanka): IBAN: SK41 1100 0000 0026 2876 9412 (BBAN - 2628769412/1100)