Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlášky

Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov.

Tento learning-by-doing program pozostáva z 3 základných pilierov - teória, študentská firma a konzultant. Tie môžu byť doplnené ďalšími krátkodobými vzdelávacími projektami. Program je schválený MŠVVaŠ SR ako voliteľný alebo nepovinný predmet pre všetky typy stredných škôl a školám ho ponúka nezisková organizácia JA Slovensko.

V prípade, že do programu plánujete zapojiť vašu školu, vyplňte prihlášku pre školský rok 2016/2017. 

V prípade, že učiteľ nie je zatiaľ vyškolený pre výučbu JA Aplikovanej ekonómie, prečítajte si informácie o vzdelávaní učiteľov.