Školenie manažmentu - Bratislava II

(zoznam prihlásených študentov | pozvánka pre zaradených študentov | fotky  ) 

Školenie manažmentu JA Firiem programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu - organizuje v Bratislave JA Slovensko v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia.

Dátum:

8. december 2015 (utorok)

Čas: od 9:00 do cca 15:30
(registrácia začína o 8:30)
Miesto:

AT&T

Lakeside Park 01, Tomášikova 64

Bratislava

Program: Školenie bude zamerané na základy manažérskych zručností. Chceme dať priestor riadeniu JA Firmy, venovať sa témam ako motivácia, tímová práca a komunikácia v tíme, prezentačné zručnosti, komunikáciu, leadership, time-manažment a riadenie projektov. Bude vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii so svojimi rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelia manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia.
Registračný poplatok:

Poplatok 5 € za celú JA Firmu (prihlásiť sa môžu maximálne 2 študenti + 3 náhradníci) je potrebné uhradiť na mieste.

Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu sa školenia môže zúčastniť maximálne 40 študentov (max. 2 študenti z jednej JA Firmy) - študenti budú na školenie zaradení podľa poradia zaregistrovaných prihlášok.  Vzhľadom na kapacitné možnosti sa učitelia školenia zúčastniť nemôžu. V prihláške je možné uviesť aj 3  náhradníkov, ktorí budú na školenie pozvaní v prípade nenaplnenia kapacity. Uprednostníme študentov zo škol, ktoré sa v tomto školskom roku školenia manažmentu/konferencie prezidentov ešte nezúčastnili.

Vzhľadom na charakter podujatia očakávame od študentov - reprezentantov JA Firiem -  manažérske oblečenie. Zároveň očakávame, že všetci študenti sa zúčastnia celého školenia od jeho začiatku do jeho ukončenia. Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť, ochorel, prípadne mešká, je potrebné, aby o tom osobne informoval organizátorku Grétku Balátovú na telefónnom čísle 0948/243 004.

Všetci účastníci školenia budú mať zabezpečený obed vo forme balíčkov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Grétku Balátovú - balatova@jaslovensko.sk alebo 0948/243 004.