Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zoznam účastníkov

 

Zoznam prihlásených účastníkov na kontinuálne inovačné vzdelávanie JA Ekonómia a podnikanie v šk. roku 2017/2018
Ing.  Tatiana Mókosová SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 1, Skelnárova 1, Bratislava
Ing. Iveta Šoltésová SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 1, Skelnárova 1, Bratislava
Ing. Eva Púčiková SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 1, Skelnárova 1, Bratislava
Ing. Erika Pavlíková Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Ing. Jana Božeková, PhD. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Ing. Mária Lipnická Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov
Ing. Irena Minárová Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Ing. Martina Trubinská Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce