Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zoznam účastníkov

Zoznam je zoradený podľa dátumu prihlásenia.

Aktualizácia stránky bola vykonaná dňa:

 Zoznam prihlásených účastníkov na kontinuálne inovačné vzdelávanie JA Ekonómia a podnikanie v šk. roku 2016/2017
  Dátum prihlásenia
Titul, Meno a Priezvisko
1. 27.10.2016

Mgr. Darina Szárasová

2. 27.10.2016 Mgr. Daniela Pavlovičová
3. 1.11.2016 Mgr. Katarína Tomascheková
4. 3.11.2016 Ing. Ľubica Lacková
5. 3.11.2016 Mgr. Jarmila Franková
6. 3.11.2016 Ing. Zuzana Ščevíková
7. 6.11.2016 Ing. Anna Franeková
8. 7.11.2016 Ing. Janka Balajová
9. 7.11.2016 Mgr. Miriam Krásna
10. 8.11.2016 Ing.  Katarína Vicenová
11. 8.11.2016 Ing. Marcela Hlávková
12. 8.11.2016 Ing. Katarína Mosná
13. 8.11.2016 Ing. Veronika Oroszová
14. 8.11.2016 Ing. Janka Mandincová
15. 10.11.2016 PaedDr. Jana Belková
16. 11.11.2016 Ing. Štefánia Šupolová
17. 11.11.2016 Ing. Ľubomíra Hrubanová
18. 18.11.2016 Ing. Jarmila Krasňanská
19. 18.11.2016 Ing. Margita Šiariková
20. 21.11.2016 PaedDr. Pavol Stach
21. 21.11.2016 Ing. Alžbeta Švardová
22. 22.11.2016 Ing. Nikoleta Puchá, PhD.
23. 24.11.2016 Ing. Júlia Palušková
24. 28.11.2016 Ing. PaedDr. František Glos, PhD.
25. 28.11.2016 PhDr. Adelaida Mezeiová
26. 29.11.2016 Mgr. Marcela Ondrejková
27. 29.11.2016 Mgr. Jozef Činčár
28. 29.11.2016 Mgr. Róbert Nagy
29. 29.11.2016 Mgr. Lukáš Molnár
30. 30.11.2016 Ing. Marta Melayová
31. 30.11.2016 Ing. Zuzana Varga Podleiszek
32. 30.11.2016 Ing. Ida Kálmánová
33. 30.11.2016 Ing. Andrea Janiková
34. 30.11.2016 Ing. Nina Pazderová
35. 30.11.2016 Ing. Tatiana Hudáková
36. 30.11.2016 Ing. Alena Bohošová
37. 5.12.2016 Mgr. Monika Knapíková
38. 5.12.2016 Ing. Katarína Lučeničová
39. 5.12.2016 Ing. Zuzana Ščepková