Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zoznam účastníkov

Zoznam je zoradený podľa dátumu prihlásenia.

Aktualizácia stránky bola vykonaná dňa: 12. decembra 2016

 Zoznam prihlásených účastníkov na kontinuálne inovačné vzdelávanie JA Ekonómia a podnikanie v šk. roku 2016/2017
Dátum prihlásenia Titul, Meno a priezvisko
27.10.2016

Mgr. Darina Szárasová

27.10.2016 Mgr. Daniela Pavlovičová
01.11.2016 Mgr. Katarína Tomascheková
03.11.2016 Ing. Ľubica Lacková
06.11.2016 Ing. Anna Franeková
07.11.2016 Ing. Janka Balajová
07.11.2016 Mgr. Miriam Krásna
08.11.2016 Ing.  Katarína Vicenová
08.11.2016 Ing. Marcela Hlávková
08.11.2016 Ing. Katarína Mosná
08.11.2016 Ing. Veronika Oroszová
10.11.2016 PaedDr. Jana Belková
11.11.2016 Ing. Štefánia Šupolová
11.11.2016 Ing. Ľubomíra Hrubanová
18.11.2016 Ing. Jarmila Krasňanská
18.11.2016 Ing. Margita Šiariková
21.11.2016 PaedDr. Pavol Stach
21.11.2016 Ing. Alžbeta Švardová
24.11.2016 Ing. Júlia Palušková
28.11.2016 PhDr. Adelaida Mezeiová
29.11.2016 Mgr. Marcela Ondrejková
29.11.2016 Mgr. Jozef Činčár
29.11.2016 Mgr. Róbert Nagy
29.11.2016 Mgr. Lukáš Molnár
30.11.2016 Ing. Marta Melayová
30.11.2016 Ing. Zuzana Varga Podleiszek
30.11.2016 Ing. Ida Kálmánová
30.11.2016 Ing. Andrea Janiková
30.11.2016 Ing. Nina Pazderová
30.11.2016 Ing. Tatiana Hudáková
30.11.2016 Ing. Alena Bohošová
05.12.2016 Mgr. Monika Knapíková
05.12.2016 Ing. Katarína Lučeničová
05.12.2016 Ing. Zuzana Ščepková
06.12.2016 Ing. Jaroslava Kizivatová
06.12.2016 Ing. Eva Šantová
06.12.2016 Ing. Iveta Širgelová
06.12.2016 Ing. Petra Liščáková