Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zoznam prihlásených záverečných prác

  

Zoznam prihlásených záverečných prác v programe JA Ekonómia a podnikanie - učiteľ šk. rok 2016/2017. 
Priezvisko a meno učiteľa
Škola
Názov práce
Belková Jana Gymnázium Ľ. Štúra, Turzovka Ľudia - na čom stojí a padá úspech každého podniku
Širgelová Iveta SOŠ automobilová, Moldavská cesta, Košice Podnikanie ako hnací motor fungovania ekonomiky
Švardová Alžbeta SOŠ Kysucká, Senec Výber zamestnancov
Krasňanská Jarmila SOŠ Kysucká, Senec Pre a proti ...
Šiariková Margita SOŠ Kysucká, Senec Európska menová únia
Hrubanová Ľubomíra SOŠ Kysucká, Senec "Štyri pé"
Szárasová Darina OA Nevädzova, Bratislava Skratky právnych foriem organizácií
Šupolová Štefánia SOŠ Majstra Pavla, Levoča Marketingové aktivity podniku
Pavlovičová Daniela OA Nevädzova, Bratislava Splácanie úveru
Tomascheková Katarína OA Nevädzova, Bratislava Cestovný ruch Slovenska
Hudáková Tatiana SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova, Bratislava Prečo sa zákazník stretáva s marketingovým mixom
Pazderová Nina SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova, Bratislava Riadenie štruktúry majektu a kapitálu
Kálmánová Ida SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská, Komárno Ľudia - na čom stojí a padá úspech každého podniku
Franeková Anna SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova, Bratislava Prosperujúci podnik - prosperujúci štát
Ondrejková Marcela SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova, Bratislava Tajomstvo úspešného podnikania
Janíková Andrea SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská, Komárno Európska menová únia
Katarína Vicenová SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického, Trenčín Marketingový mix
Róbert Nagy SOŠ elektrotechnická, Učňovská, Gbely Efektívne riadenie výroby a zvyšovanie produktivity
Miriam Krásna Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Zámky Politika peňazí a politika vlády - ako to funguje
Katarína Lučeničová učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie Založenie podniku - tvorba firemnej identity
Marcela Hlávková SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického, Trenčín Majetok podniku
Janka Balajová SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického, Trenčín Ľudia - na čom stojí a padá úspech každého podniku
Alena Bohošová SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská, Komárno Peniaze a finančné inštitúcie
Ľubica Lacková SPŠ, Komenského, Trnava Marketingové aktivity podniku
Marta Melayová OA, Mládežnícka, Sereď Štátny rozpočet
Pavol Stach Gymnázium Viliama-Paulinyho Tótha, Martin Čo vieme na základe makroekonomických premenných povedať o ekonomike
Katarína Mosná SOŠ Technická, Hviezdoslavova, Rožňava Nezostávaj za plotom!
Júlia Palušková Hotelová akadémia, Radničné námestie, Spišská Nová Ves Ponuka a dopyt, alebo ako funguje trh
Veronika Oroszová SOŠ Technická, Hviezdoslavova, Rožňava Výber zamestnancov
Jaroslava Kizivatová                        Stredná odborná škola technická, Michalovce Prečo je dôležitá stratégia a plánovanie - podnikateľský plán
Eva Šantová Stredná odborná škola technická, Michalovce Čo vieme na základe makroekonomických premenných povedať o ekonomike-inflácia
Petra Liščáková Stredná odborná škola, Holíč Prečo sa zákazník stretáva s marketingovým mixom
Zuzana Varga Podlieszek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská, Komárno Politika peňazí a politika vlády - ako to funguje? - Príkaz na úhradu